Bánh mouse chanh dây- dâu tây Sunrise Bakery

Bánh mouse chanh dây- dâu tây Sunrise Bakery

Bánh mouse chanh dây- dâu tây Sunrise Bakery

Bánh mouse chanh dây- dâu tây Sunrise Bakery

Bánh mouse chanh dây- dâu tây Sunrise Bakery
Bánh mouse chanh dây- dâu tây Sunrise Bakery

tit-leftBánh ngontit-right

Tiệm bánh Sunrise Bakery mang đến cho các tín đồ mê bánh ngọt Sài Gòn một hương vị mới đầy cuốn hút.